• Już wkrótce nowa odsłona Latarnika na
    wybory do europarlamentu 2019

    Już wkrótce nowa odsłona Latarnika na wybory do europarlamentu 2019

O Latarniku

Latarnik Wyborczy to aplikacja umożliwiająca wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych z programami kandydatów startujących w wyborach powszechnych.

Latarnika Wyborczego na wybory parlamentarne 2015 stworzyło Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Grupą Etendard. CEO przygotowuje narzędzie przy okazji wszystkich wyborów powszechnych (z wyjątkiem samorządowych) od 2005 roku. Z ostatniej wersji aplikacji stworzonej przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku skorzystano ponad 700 tysięcy razy.

Latarnik Wyborczy wpisuje się w nurt działań okołowyborczych zachęcających do świadomego głosowania (vote smart). Zależy nam na tym, by decyzje podejmowane przez obywateli przy urnach były przemyślane i odnosiły się do programów wyborczych komitetów. Aplikacja nie promuje żadnych partii, komitetów, ani żadnych konkretnych poglądów politycznych.

Czytaj więcej

Jak działa Latarnik Wyborczy?

Latarnik Wyborczy wymaga od użytkownika ustosunkowania się do 20 stwierdzeń dotyczących zagadnień politycznych, ekonomicznych i społecznych. Dla każdego stwierdzenia  może on wybrać jedną z trzech możliwych odpowiedzi: „Zgadzam się”, „Nie zgadzam się” lub „Nie mam zadania”. Użytkownik może skorzystać z krótkiej notki zawierającej wyjaśnienie istoty poruszanego zagadnienia.

Następnie aplikacja porównuje odpowiedzi użytkownika z udzielonymi wcześniej i wprowadzonymi do systemu wskazaniami komitetów i generuje wynik w postaci listy komitetów uszeregowanych według procentowej zgodności z odpowiedziami użytkownika. Na ekranie z rezultatami użytkownik może także zapoznać się z odpowiedziami wszystkich komitetów na poszczególne stwierdzenia oraz zamieszczonymi przez nich komentarzami.

Jak przebiega proces tworzenia Latarnika Wyborczego?

Praca nad przygotowaniem narzędzia rozpoczyna się na kilka miesięcy przed wyborami. Pierwszym krokiem jest opracowanie wstępnej listy stwierdzeń. Staramy się, by obejmowała ona maksymalnie szerokie spektrum aktualnych i istotnych zagadnień dyskutowanych w debacie publicznej. Na tym etapie przeprowadzamy także wstępną analizę wypowiedzi komitetów i ich programów politycznych, aby upewnić się, że zaproponowane przez nas stwierdzenia będą różnicowały komitety wyborcze.

Kolejnym krokiem jest skonsultowanie wstępnej listy stwierdzeń z Komitetem Ekspertów, ciałem doradczym, w skład którego wchodzą badacze życia społecznego i politycznego. Korzystając z ich wiedzy i doświadczenia staramy się na tym etapie wyeliminować wszelkie ewentualne błędy natury merytorycznej.           

Kolejnym krokiem jest przekazanie listy stwierdzeń do sztabów wyborczych. Ich przedstawiciele ustosunkowują się do poszczególnych twierdzeń wybierając jedną z trzech opisanych powyżej opcji, mogą również dodać do każdego z nich krótki komentarz. W przypadku braku odpowiedzi ze strony komitetów wyborczych, na podstawie programów politycznych, wypowiedzi i materiałów prasowych samodzielnie opracowujemy ich stanowiska. W takiej sytuacji o naszych działaniach informujemy sztaby wyborcze.

Ostatnim etapem przygotowań jest wprowadzenie danych do silnika aplikacji internetowej i po fazie testów uruchomienie narzędzia dla użytkowników. Zwykle strona jest upubliczniana na 2-3 tygodnie przed wyznaczoną datą wyborów.

 

Nazwa "Latarnik wyborczy" jest nazwą zastrzeżoną, prawa do jej wykorzystywania posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej. 

Zwiń

Twórcy

Centrum Edukacji Obywatelskiej i Grupa Etendard

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.
 
Od 2000 roku CEO prowadzi razem z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności program Szkoła Ucząca Się.
 
Od 1995 roku CEO prowadzi także program edukacji wyborczej - Młodzi głosują.
 
Latarnika Wyborczego tworzymy przy okazji każdych wyborów powszechnych (parlamentarnych i prezydenckich) od 2005 roku.
 

Grupa Etendard Sp. z o.o. dostarcza rozwiązania w zakresie B2B, e-commerce, e-marketingu, e-learningu, grywalizacji oraz promocji edukacji, które zyskały uznanie m.in WSiP, PWN, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Brian Tracy International.

Media

Telefon: (22) 825 05 50
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
ceo@ceo.org.pl

ORGANIZATOR