STWIERDZENIE 1
Należy zlikwidować Senat.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 2
W wyborach do Sejmu powinny zostać wprowadzone jednomandatowe okręgi wyborcze, w których mandat zdobywa tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 3
Finansowanie partii politycznych z budżetu państwa powinno zostać zniesione.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 4
Należy ograniczyć liczbę kadencji, przez które urząd mogą sprawować prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 5
Należy zakazać odrzucania w pierwszym czytaniu projektów ustaw zgłoszonych przez obywateli do Sejmu.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 6
Należy obniżyć próg ważności referendum ogólnokrajowego.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 7
Kwota wolna od podatku powinna zostać istotnie podniesiona.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 8
Płaca minimalna powinna zostać podwyższona.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 9
Środki finansowe, którymi obracają banki, powinny zostać opodatkowane w postaci tzw. podatku bankowego.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 10
Polska powinna jak najdłużej pozostać poza strefą euro.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 11
Polska powinna wspierać głębszą integrację europejską w dziedzinie gospodarki, polityki zagranicznej i obronnej.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 12
Polska powinna dążyć do maksymalnego ograniczenia liczby przyjmowanych w kraju uchodźców.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 13
Wydatki na obronność powinny zostać zwiększone powyżej dotychczasowego poziomu 2% PKB.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 14
Polska powinna postulować obniżenie zobowiązań zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym Unii Europejskiej.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 15
Każda rodzina powinna otrzymywać comiesięczne wsparcie finansowe od państwa przez minimum rok od narodzin dziecka.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 16
Należy zlikwidować gimnazja i powrócić do systemu dwustopniowego (szkoła podstawowa i szkoła średnia).
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 17
W placówkach służby zdrowia, posiadających kontrakty z NFZ, pacjenci powinni mieć możliwość dopłaty za świadczenia medyczne, wyższej jakości niż refundowane.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 18
Wiek emerytalny powinien wynosić 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 19
W Polsce powinna zostać wprowadzona możliwość zawarcia związku partnerskiego przez pary jedno- i dwupłciowe.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
STWIERDZENIE 20
Ustawa aborcyjna powinna być bardziej restrykcyjna.
  Zaznacz w jakim stopniu ta kwestia jest dla Ciebie ważna
Zaznacz komitety wyborcze, których deklaracje chcesz porównać ze swoimi odpowiedziami
Domyślnie zaznaczyliśmy ogólnopolskie komitety wyborcze, możesz je odznaczyć i/lub dodać pozostałe komitety, klikając na pola obok logotypów. Najedź na logotyp komitetu, by sprawdzić jego nazwę oraz okręg, w którym jest on zarejestrowany.

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy w całej Polsce:
Platforma Obywatelska Polskie Stronnictwo Ludowe Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+ZIELONI Nowoczesna Ryszarda Petru Partia KORWiN Partia Razem Kukiz'15

Komitety wyborcze, które zarejestrowały listy w wybranych okregach:
Kongres Nowej Prawicy Mniejszość Niemiecka Ruch Społeczny RP